انواع توری پلیسه ای

 

توری پلیسه ای مدل 22.jpg (افقی )SDS

 • این مدل خاصیت جمع شوندگی به شکل آکاردئونی را دارا می باشد.                           

 • خاصیت جمع شوندگی به صورت افقی می باشد.
 • جنس الیاف توری ها از نخ پلی استر می باشد.

 • نخ های به کار رفته در آنها مقاوم در برابر حرارت می باشد.

 • دارای 4 سال ضمانت اجرایی در صورت نصب صحیح آن می باشد.

 

 

 

 

 

توری پلیسه ای مدل  (عمودی)SDS

 • این مدل خاصیت جمع شوندگی به شکل آکاردئونی را دارا می باشد.                           

 • خاصیت جمع شوندگی به صورت عمودی می باشد.
 • جنس الیاف توری ها از نخ پلی استر می باشد.

 • نخ های به کار رفته در آنها مقاوم در برابر حرارت می باشد.

 • دارای 4 سال ضمانت اجرایی در صورت نصب صحیح آن می باشد.


 

توری پلیسه ای مگنتی

 • پلیسه مگنتی نیز دارای دو مدل افقی و عمودی می باشد.
 • خاصیت جمع شوندگی به شکل آکاردئونی همراه با مگنت را دارا می باشد.              

 • جنس الیاف توری ها از نخ پلی استر می باشد.

 • نخ های به کار رفته در آنها مقاوم در برابر حرارت می باشد.

 • دارای 4 سال ضمانت اجرایی در صورت نصب صحیح آن می باشد.

 

 

 

توری پلیسه ای آنتی باکتریال 23.jpg

 • این مدل خاصیت جمع شوندگی به شکل آکاردئونی را دارا می باشد.

 • جنس الیاف توری ها از نخ پلی استر می باشد.

 • نخ های به کار رفته در آنها مقاوم در برابر حرارت می باشد

 • از خصوصیات مهم آن این است که در صورت نیاز به شستشو،

           از داخل قاب نصب شده روی پنجره جدا می گردد

           و پس از شستشو بدون نیاز به باز و بسته شدن پیچ درون قاب خود نصب می گردد.